TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ - GTVT

Liên hệ

TRUNG TÂM NCKH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ – GTVT (CSTT)

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 35 120 560
Email: cstt@ut.edu.vn, trungtamcstt@gmail.com